№ GLLSTEV

СТАРЛАЙК ЕВО двукомпонентнa 2.5kg

Продажна цена: 88.95 лв.

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентна киселино-устойчива епоксидна фугираща смес и лепило.

Част А се състои от смес от епоксидна смола, микросфери синтерован кварц с фин зърнометричен състав и специфични органични добавки.

Част Б представлява иновативен органичен катализатор с намален риск на експозиция за операторите. След смесването им, двата компонента образуват пастообразна смес, характеризираща се с отлична гладкост, която може да се нанася и по вертикални повърхности, без да се стича. След втвърдяването му, продуктът осигурява изключително добри работни характеристики от гледна точка на механична и химическа устойчивост.

ПРЕДИМСТВА  Изключително лесно нанасяне и почистване, в сравнение с нормалните циментови фугиращи смеси. Не е налице изпускане на цветни пигменти по керамичната повърхност.  Бактериостатичен продукт, който предотвратява разпространението на гъбички, мухъл и плесен.  С оглед на изключително фините микросфери синтерован кварц, може да постигнете идеално гладък и уплътнен финален ефект.  Стабилни и равномерни цветове по всички видове плочки с отлични цветови ефекти.  Много добра механична устойчивост.  Не абсорбира.  Пълна липса на повърхностни и други пукнатини след втвърдяването  Отлична химическа устойчивост.  За разлика от други епоксидни разтвори, които се предлагат в търговската мрежа, катализаторът (част В) на Starlike® EVO е етикетиран само като дразнещ. Не е корозивен, нито опасен за околната среда.  Starlike® EVO не е класифициран като опасна стока и следователно няма ограничения за транспортирането му (класове ADR-ADN-IMDG-IATA).  Продукт с изключително ниски емисии на летливи органични вещества (VOC), съответстващ на клас A+ (Émission dans l’air intérieur – Френска нормативна уредба) и на клас EC1PLUS съгласно протокола EMICODE.  Съдържание на рециклирани материали ≥ 10%.

1kg- 50.19лв/бр.

1кg - Бианко Абсолюто - 54.61лв/бр.

2,5kg Бианко Абсолюто  - 97.41лв.

5кг - 155.11лв/бр.

5кг - Бианко Абсолюто - 177.21лв/бр

ПРОДУКТИ В КОЛЕКЦИЯ: Фугиращи смеси

ЛИТОЛУКС ВАКСА 1 Л

Продажна цена: 54.58 лв./бр

ПРЕГЛЕД ПРОДУКТ

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ